Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Lindab Obytné nadstavby

Lindab Obytné nadstavby

Kompletné riešenie malých montovaných stavieb

Stavebný systém Construline je systém pre suchú výstavbu montovaných objektov. Je založený na použití tenkostenných oceľových pozinkovaných profilov tvoriacich nosnú konštrukciu objektu, s použitím minerálnych izolácií, parotesnej fólie a oplášťovaním sadrovláknitimi doskami pre vytvorenie stavby s požadovanými technickými vlastnosťami.

Každý z použitých materiálov plní svoje čiastkové funkcie, čím dochádza k optimalizácii ich použitia, úžitkových vlastností skladieb a následne aj celkovej efektívnosti stavby. Pomer medzi hmotnosťou, nosnosťou, cenou a životnosťou je v porovnaní s inými stavebnými materiálmi používanými pre podobné účely nedostihnuteľný.

Jednoduchá manipulácia s tenkostennými oceľovými profilmi a spájanie samoreznými skrutkami uľahčuje prácu montážnikom a skracuje dobu montáže.

Cenová ponuka

Galvanická oceľ

100%

Projekt na mieru

---

Pevnosť a stabilita

---

Šetrenie energie

---

Suchá výstavba

---

Postup výstavby

1. Zameranie stavby

2. Návrh a príprava v Lindabe
3D model

3. Dovoz a výkladka materiálu

4. Montáž obvodových stien
Skladanie modulov

4. Montáž konštrukcie obvodových stien s vonkajším opláštením doskami Fermacell

5. Ukotvenie konštrukcie

6. Montáž krovu – pultová strecha

7. Montáž interiéru

8. Montáž izolácie obvodových stien a vnútorných priečok

9. Montáž parozábrany a vnútorného roštu

10. Montovaná nadstavba Lindab Construline

Celý systém je montovaný na mieste stavby, pričom profily prídu na stavbu narezané na mieru.

Odporúčame, aby montáž vykonávala kvalifikovaná realizačná firma alebo Lindab partner. Len tak bude možné zabezpečiť dlhodobú životnosť a dobrú funkčnosť celého systému. Proces návrhu, výroby, dopravy a montáže celej stavby je neporovnateľne rýchlejší než akékoľvek tradičné stavebné technológie.

Súčasť dodávky tvorí podrobná montážna dokumentácia vytvorená spoločnosťou Lindab, podľa ktorej sa celý stavebný systém montuje.

Oproti klasickému stavebnému materiálu (tehly, betónu) je hmotnosť stavby alebo nadstavby až 10x nižšia, teda montované objekty sú použiteľné aj tam, kde ``klasiku`` stav základov budovy vylučuje resp. možno použiť jednoduchšie spôsoby zakladania objektov

Pri porovnateľných tepelne izolačných a proti hlukových vlastnostiach je hrúbka montovanej steny cca o 50% menšie, čo prináša finančnú úsporu zväčšením úžitkovej plochy oproti ploche zastavanej

Suchý proces výstavby, ľahké, skladné a recyklovateľné materiály, možnosť pre fabrikácie mimo staveniska a konštrukcie ``otvorená`` pre vedenie inštalácií a rozvodov - to všetko podstatne uľahčuje vlastnú výstavbu a vedie tak k skráteniu doby nutnej pre celú realizáciu až o polovicu a tým aj zníženie celkových nákladov

Použitie starostlivo vybraných materiálov skladieb stien, stropov i striech a 100% využitie ich vlastností vedie k vyladeniu celkových vlastností stavby na mimoriadnu úroveň

Oceľ pre nosnú konštrukciu je ľahšia ako ostatné stavebné materiály, pri návrhu je optimalizovaný každý detail konštrukcie návrhovým softvérom

Použitie ocele v kombinácii s ďalšími vynikajúcimi materiálmi ako sú sadrovláknité dosky a minerálna vlna, garantuje prevedenie stavby s mimoriadnymi reálne dosiahnuteľnými akustickými vlastnosťami

Oceľ ako stavebný materiál umožňuje jednoduchú kontrolu správneho prevedenia konštrukcie; možno ju použiť v najnáročnejších klimatických podmienkach, každý profil je chránený vrstvou zinku, ktorá garantuje jeho funkciu rovnako ako trvanlivosť; oceľ nepripraví časom žiadne nepríjemné prekvapenia

Oceľ nie je všeobecne najlacnejším stavebným materiálom - z dlhodobého pohľadu ale prekvapí svojou odolnosťou, stálosťou svojich vlastností a ľahkou spracovateľnosťou

Oceľ prináša kvalitu - stále rovnaké garantované materiálové vlastnosti

Prvky systémového riešenia

Konštrukcia

Základným prvkom stavebného systému je nosná konštrukcia, ktorá pozostáva z tenkostenných pozinkovaných C, U a Z profilov (v hrúbke 1,0 až 3,0 mm). Konštrukcia je kotvená pomocou oceľových kotiev do betónovej základovej dosky ( prípadne do oceľovej konštrukcie ).

Celá konštrukcia a jej prvky sú zavetrené a spájané samoreznými a metrickými skrutkami.

construline-prvky-1

Kotvenie

Kotvenie sa realizuje kovovými kotvami pre stredne ťažké alebo ťažké kotvenia, alebo chemickými kotvami.

Základné pravidlá pre umiestnenie kotiev:

 • nutné navrhnúť kotvy na okrajoch diagonálnych pásov alebo výstužených tabúľ na ťahovej sile od zavetrovania
 • obvykle sa použivajú v mieste zavetrovanie 1-2 ks kotvy Ø12 mm
 • kotvy pripevniť cez oceľové U príložky, L konzoly alebo podložky s veľkým priemerom

Kotvenie musí byť navrhnuté a posúdené statikom s ohľadom na veľkosť objektu, spôsob zabezpečenia priestorovej stability, založenie objektu a klimatické zaťaženie.

Opláštenie

Opláštenie obvodových stien a priečok realizujeme sádrovlaknitými doskami Fermacell v hrúbkach 10, 12.5 alebo 15 mm. Fermacell doska sa vyznačuje svojou tuhosťou a požiarnými parametrami. Je homogenna a skladá sa z papierových vlákien lisovaných pod vysokým tlakom.

Veľmi pozitívny vplyv má Fermacell doska aj na akustický útlm medzi miestnosťami stavby. Slúži aj ako statický prvok na stuženie konštrukcií.

Možný výber z rôznych formátov dosiek podľa typu použitia.

construline-prvky-2
construline-prvky-3

Izolácia

Izolácia skladby obvodových stien sa používa minerálna vlna s objemovou hmotnosťou min. 50 kg/m3. V skladbe je ako hlavná tepelná prvok, izolácia je vyplnená medzi profilmy vo všetkých miestách. ( medzi prekladmi, vo vnútri medzi profilmy ).

Celková skladba obvodovej steny je navrhnutá individuálne podľa požiadavky projektanta, investora a podľa potrebných a požadovaných tepelných vlastností.

Vonkajšia fasáda

Vonkajšiu fasádu možno realizovať s kontaktným zatepľovacím systémom, prevetrávanú fasádu opláštenú plechom, drevom alebo inými materiálmi.

construline-prvky-4
construline-prvky-5

Skladba obvodovej steny

Štandardná skladba obvodovej steny, výhody a jej parametre:

 • skladba obsahuje 150 mm izolácie medzi profilmi, 140 mm na fasáde a 50 mm v inštalačnej predstene
 • predstena chráni parotesnú fóliu pred porušením prestupu a inštaláciami
 • súčiniteľ prestupu tepla uvedenej skladby U=0.116 W/m2K
 • hmotnosť skladby je cca 70 kg/m2
 • požiarna odolnosť ( REI 20 – opláštenie 12.5 mm doskou Fermacell, REI 30 – opláštenie 15 mm doskou Fermacell, REI 60 – opláštenie 15 + 12.5 mm doskou Fermacell )

Strešná krytina

Je možné si vybrať akýkoľvek typ strešnej krytiny, ktorá je na trhu k dispozícií. Od ťažkých krytín po plechové strešné krytiny. Lindab ponúka širokú škálu plechových krytín od veľkoformátových po maloformátové plechové krytiny.

Povrchová úprava plechovej krytiny Lindab môže byť v prevedení Classic, Premium Matt alebo Elite. Záruka je od 15 do 30 rokov.

construline-prvky-6
construline-prvky-7

Odkvapový systém

Odvodnenie strechy realizujeme odkvapovým systémom Lindab Rainline.

Hlavné výhody:

 • záruka 30 rokov
 • obojstranná povrchová úprava
 • hrúbka plechu 0.6 mm – výber z 10 farebných odtieňov
 • výber z 3 rozmerov + možnosť použiť štvorcový prierez žľabu
 • unikátny švédsky plech ako vstupný materiál

Mám záujem o výpočet cenovej ponuky