Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Lindab Roof

Lindab Roof

Kompletné riešenie zatekania plochých striech

Spoločnosť Lindab už 60 rokov prináša na trh stále nové a nové produkty i riešenia, ktoré výrazne zjednodušujú proces výstavby v stavebníctve. Systémové riešenia ľahkých konštrukcií sa vyznačujú tzv. ”suchou montážou”, krátkym časom realizácie a minimálnym zaťažením existujúcej budovy. Sú vyvinuté pre jednoduché zastrešenie plochých striech.

Riešenie problému zatekajúcich plochých striech spočíva vo vytvorení nového strešného plášťa v tvare sedlovej, pultovej alebo valbovej strechy so sklonom minimálne 6°. Ľahká oceľová konštrukcia krovu so strešnou krytinou z lakovaného a pozinkovaného oceľového plechu s výberom z 13 farieb zaručí bezproblémovú, dlhodobú a bez údržbovú funkčnosť strechy s prijateľnými vstupnými nákladmi.

Súčasťou systému je aj odkvapový systém v 10 farebných odtieňoch a potrebné príslušenstvo strechy.

Cenová ponuka

Galvanická oceľ

100%

15 kg / m²

zaťaženie existujúceho objektu

6 - 20°

sklon strechy

zateplená / nezateplená

varianta

do 7 m

rozostup nosných stien

Postup výstavby

1. Zatekajúca plochá strecha

2. Zameranie strechy a sonda strešného plášťa

3. Výkladka materiálu

4. Výkladka materiálu priamo na strechu

5. Montáž atiky

6. Montáž odvodnenia

7. Kotvenie konštrukcie do stropného panela

8. Montáž prievlakov na uchytenie stojok

9. Montáž konštrukcie krovu

10. Montáž konštrukcie krovu

11. Montáž konštrukcie krovu

12. Montáž konštrukcie výťahovej šachty

13. Montáž konštrukcie štítu

14. Montáž odvetrania v hrebeni

15. Montáž okapnice

16. Montáž oplechovania šachty

17. Montáž vnútorného odvodnenia

18. Montáž konštrukcie balkónov

19. Montáž zastrešenia balkónov

20. montáž presvetľovacích profilov

21. Montáž strešného výlezu

22. Montáž odvetrávacích hlavíc Lomanco

23. Montáž snehových zábrana

24. montáž vrchného odkvapného plechu

25. Montáž všetkých prestupov cez strechu

26. Montáž vyhrievaných žľabov

Nízka hmotnosť systému a malé zaťaženie existujúcej plochej strechy/objektu cca 15 kg/m2

Suchý proces výstavby (montovaný systém)

Rýchlosť výstavby 40-50 m2/deň

Kotvenie v module nosných stien

Variabilita konštrukčného návrhu (sedlová, pultová, valbová strecha, rôzny tvar pôdorysu)

Pevnosť a stabilita stavby

Ekonomický stavebný systém

Široké možnosti použitia ako v súkromnej tak aj v priemyselnej oblasti

Nízko odpadová montáž - profily dodávané na mieru bez odpadu

V porovnaní s ostatnými konštrukčnými systémami má systém Roof nasledujúce výhody:

 1. Systemové riešenie – technické oddelenie Lindab vyvinulo kompletný systém, kde každý prvok (oceľový profil, krytina, odkvap, skrutka, prestup strechou…) je zladena s prvkami ostatnými – ich vlastností sa doplňujú, podporujú, vzájomne si vyhovujú a v kombinácii tak dosahujú bezvadne funkčné a cenové výhody
 2. Ľahká konštrukcia kotvená do stropu v moduloch panelového domu – nad nosné steny. Nedochádza k preťažovaniu pôvodnej strešnej konštrukcie a ani atik, ktoré niesú pre prenos zvislého zaťaženia určené.
 3. Krytina – trapézový plech s povrchovou úpravou Classic. Polyesterový lak na velmi kvalitnom pozinkovanom oceľovom plechu zaistí dlhodobú funkčnosť krytiny a voľbou z 13 farieb umožní spestriť vzhľad dnešných panelových sídlisk. Záruka na poškodenie povrchovej vrstvy je 15 rokov, životnosť overená v drsných škandinávskych podmienkach viac ako trojnásobná.
 4. Nehorľavé materiály na konštrukcii a zastrešení. Oceľová konštrukcia je nehorľavá. Strešné krytiny Lindab majú posudky na šírenie požiaru strešným plášťom – vhodné do požiarne nebezpečných priestorov.
 5. Jednoduchá konštrukcia. Obecné pravidlo čo je jednoduché je aj funkčné – jednoduchý návrh, jednoduchá montáž, bezproblémová funkčnosť.
 6. Doplnkové prvky pre prestupy strechou. Klampiarské prvky pre riešenia prestupov ventilácie, odvetrania podstrešného priestoru, opláštenia a zastrešenia výťahových šácht z rovnakého materiálu ako je strešná krytina – dlhé roky osvedčené detaily.
 7. Variabilita. Možnosť vytvorenia sedlovej strechy, valbovej a pultovej so zvýšením atiky alebo bez nej.
 8. Dodatočné zateplenie. Tepelná izolácia kladená priamo na pôvodný strešný plášť – možnosť vyhovieť najnáročnejším tepelnotechnickým normám.
 9. Odvodnenie. Najspoľahlivejším spôsobom odvodnenia je zviesť dažďovú vodu mimo pôdorys panelového domu vonkajším odkvapovým systémom. Zachováváme však variantu jeho zvedenia do podstrešného priestoru s využítím pôvodných vnútorných vpustí.
 10. Priaznivá cena. Cena za m2 pôdorysu konštrukcie je závislá na veľkosti strech, počtu a zložitosti prestupov; orientačne sa pohybuje od 100,- eur u jednoduchých sedlových striech bez prostupov a šácht, do 120,- eur za m2 u valbových striech so zvýšenou atikou a opláštenou výťahovou šachtou.

Prvky systémového riešenia

Nosná konštrukcia

Väznicový alebo krokvový systém z tenkostenných Z a C profilov kotvený priamo do stropných panelov v mieste nosných stien.
Komplexné zastrešenie vrátane výtahových šácht. Súčasťou systému je aj príslušenstvo potrebné k dokonalému fungovaniu strechy.

Krov pozostáva z ľahkých a vysoko pevných Z, C a U tenkostenných profilov. Zastrešenie tvoria trapézové plechy od 20 do 45 mm s farebnou povrchovou úpravou. Odvodnenie je zabezpečené bezúdržbovým odkvapovým systémom Rainline.

postup-sbs-mini (4)

Princíp systému

 • krytinou je trapézový plech, ležiaci na Z – väzniciach
 • Z väznice sú podoprené stojkami z C profilov
 • stojky z C profilov sú kotvené priamo do nosnej konštrukcie stropu, napr. do strešného panelu panelového domu
 • konštrukcia je zavetrována minimálne v hrebeňovej rade
 • jednotlivé stojky sú v každej rade prepojené priečnou výstuhou pre stuženie pri montáži
 • nad atikou je vytvorená pozdvihnutá konštrukcia, alebo je trapezový plech kotvený cez pozinkovaný profil KAS alebo OL priamo do atiky
 • odvetranie pomocou odvetraného hrebeňa a ochrannej vetracej mriežky pri odkvape
 • prípadná izolácia položená priamo na pôvodný strop spolu s paronepriepustnou fóliou

Základné parametre

 • minimálny sklon 6°, doporučené 12 až 15°
 • typ krytiny: trapézový plech LTP45Dn/0,5 s antikondenzačnou vrstvou
 • opláštenie atiky, štítov, šácht: trapézový plech LVP20Dn/0,5
 • väznice: Lindab Z150/1,5 až Z250/2,5
 • rozteč väznic: 1200 až 1800 mm
 • podpory: Lindab C100/1,5 až C150/2,0
 • vzdialenosť podpor: podľa modulu 3 až 7.2 m
 • oplechovanie: klampiarské prvky z plechu Lindab Classic – odvodnenie odkvapovým systémom Lindab Rainline

Použiteľnosť systému

V stavebnej praxi sa stretávame s dvomi základnými typmi nosnej konštrukcie panelových a skeletových domov – s priečným nosným systémom a pozdlžným nosným systémom.

Priečny nosný systém – Obvykle panelové domy s priečným nosným systémom v pravidelnom module.
Príkladom môžu býť domy stavebnej sústavy:

 • T06B s modulom 3,6m
 • G57 s modulom 3,6 m
 • T08B s modulom 6 m

Pre tento sytém sa používá konštrukcia založená na použití väznicového systému, kde je každá väznica kotvená pomocou stojky nad každou nosnou stenou (prievlakom).

Pozdlžný nosný systém – Obvykle murované domy s nosnými obvodovými stenami a strednou nosnou stenou (prípadne dvoma a pod.)
Pre tento systém sa používá konštrukcia založená na použití krokvového systému, so vzdialenosťou krokiev medzi sebou max. 1,2 m. Krytina je kotvená na oceľových latách, ležiacich kolmo na krokvách.

Mám záujem o výpočet cenovej ponuky