Opláštenie hál a objektov

sendvičové panely | trapézové plechy

Izolačné PIR dosky | sekundárne konštrukcie

Montované stavby

Montované haly| montované domy a nadstavby 

Zastrešenia plochých striech | vysoké deliace priečky