Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Lindab Optimum

Lindab Optimum – NOVINKA

Komplexné riešenie montovaných hál z pozinkovanej ocele 

Haly Lindab Optimum tvorí unikátny konštrukčný systém z pozinkovanej ocele, ktorý bol vyvinutý a navrhnutý za účelom zjednodušenia a urýchlenia montáže. Základným prvkom tejto montovanej oceľovej haly je nosný rám z tenkostenných pozinkovaných C profilov, ktorého jednotlivé prvky sú riadne zavetrené a spájané metrickými skrutkami. Práve 100% pozinkovaná oceľová konštrukcia zabraňuje vzniku korózie, čo zaručí dlhodobú funkčnosť a životnosť haly. Vzhľadom k tomu, že hala sa montuje priamo na mieste stavby, sú znížené nároky na manipulačnú techniku a zdvíhacie zariadenia.

Cenová ponuka

100% pozinkované

ochrana proti korózii

3 - 5 m

výška pri odkvape

sklon strechy

100 - 1 000 m²

veľkosť plochy

8 - 18 m

šírka haly

Postup výstavby

1. Montáž kotviacich pätiek

2. Dodávka materiálu

3. Montáž oceľových prvkov a tenkostenných profilov pomocou skrutiek

4. Montáž primárnej a sekundárnej konštrukcie podľa návodu

5. Ukotvenie konštrukcie do pätiek skrutkami

6. Montáž zavetrenia a detailov konštrukcie

7. Montáž sendvičových panelov – opláštenie a zastrešenie konštrukcie

8. Montáž oplechovania a odvodnenia

9. Finálna hala Lindab Optimum

Strešné a stenové obklady sú navrhnuté v súlade s potrebami a požiadavkami zákazníka. Na opláštenie a zastrešenie zateplenej stavby sa používajú sendvičové PIR, minerálne panely rôznych hrúbok, ktoré sú ukladané vertikálne. Pri nezateplenej stavbe sa používajú trapézové plechy, rôznych výšok a hrúbok.  Samozrejmosťou je návrh estetického oplechovania haly, vrátane odkvapového systému, prípadne bezpečnostných prvkov, ako servisné rebríky alebo snehové zachytávače.

Oceľová hala sa dodáva komplet na kľúč vrátane montáže,

Možnosť dodať predmontované oceľové komponenty priamo z výroby,

Sekundárne prvky vhodné na ručnú manipuláciu - max. hmotnosť 60 kg,

Na výstavbu haly je potrebná štandardná montážna partia max. 4 osoby,

Rámy vyžadujú minimálny čas pre zdvíhacie zariadenie,

Systém je navrhovaný tak aby urýchľoval a zjednodušoval montáž,

Konštrukcia z ľahkých pozinkovaných profilov v tvare C a Z - vynikajúca ochrana proti korózii,

Vynikajúca pevnosť a stabilita stavby - statika navrhovaná na mieru,

Systém zostavený z certifikovaných výrobkov a profilov (CE),

Vynikajúci pomer ceny a kvality,

25% - 30% menej komponentov na montáž oproti iným halovým systémom,

Montáž konštrukčných prvkov na zemi znižuje čas používania zdvíhacej techniky,

Jednoduché detaily + málo komponentov = rýchla a jednoduchá montáž.

Prvky systémového riešenia

Nosná konštrukcia

Základným prvkom tohto stavebného systému je nosná konštrukcia, ktorá pozostáva zo zdvojených tenkostenných pozinkovaných
C profilov (v hrúbke 2,0 až 3,0 mm), Stĺpy sú v rozostupe od 3 do 5 m. Sekundárna konštrukcia je tvorená z tenkostenných profilov C a Z ktoré sú v jednej rovine s primárnou konštrukciou.

Konštrukcia je kotvená pomocou oceľových kotviacich prvkov ktoré sú montované do pätky pred zaliatím betónu. Celá konštrukcia a jej prvky sú zavetrené stužidlami a spájané metrickými skrutkami.

Zastrešenie a opláštenie

Zastrešenie a opláštenie konštrukcie je navrhnuté v súlade s potrebami a požiadavkami zákazníka. Je možné navrhnúť jednoduché nezateplené haly (trapézový plech alebo plechová strešná krytina Lindab), ale tiež stavby zateplené PIR sendvičové alebo Minerálne panely rôznych hrúbok podľa požiadavky investora alebo projektanta.

Primárna a sekundárna konštrukcia

Systém je staticky navrhovaný a prepočítavaný na každú halu osobitne. Na spájanie komponentov používame iba dva typy skrutiek – M16 a M12.

Spájanie primárnej a sekundárnej konštrukcie je pomocou oceľových prvkov rôznych tvarov  vyrábaných na mieru. Oceľové prvky môžu byť v nástreku alebo žiarovo zinkované.

Kotvenie konštrukcie

Kotvenie konštrukcie je realizované pomocou oceľových prvkov ktoré sú ukotvené v pätke a zaliate betónom. Možnosť kotvenia konštrukcie je aj pomocou chemických kotiev.

Odvodnenie a oplechovanie

Všetky klampiarske prvky a oplechovania detailov sú zahrnuté v celkovom návrhu a dodávke materiálu Lindab. Na odvodnenie strechy je použitý bezúdržbový odkvapový systém Lindab Rainline. Farebný odtieň stavby je možné vybrať zo širokej škály farieb, ktoré máme v ponuky pri rôznych typoch plechov a povrchových úpravach.

Mám záujem o výpočet cenovej ponuky