Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Lindab SBS Mini

Lindab SBS Mini

Kompletné riešenie malých montovaných stavieb

Systém Lindab SBS Mini je ľahký oceľový stavebný systém určený pre výstavbu malých stavieb, ako napríklad garáže, malé sklady, predajne, autoservisy  a pod.. Hlavným prvokom tohto unikátneho stavebného systému sú tenkostenné pozinkované profily v tvare C a U, ktoré tvoria nosnú konštrukciu stavby. Materiály na zastrešenie a opláštenie konštrukcie sú navrhnuté podľa požiadavky zákazníka. Je možné navrhnúť nezateplené riešenie so zastrešením a opláštením napr. trapézovým plechom, plechovou strešnou krytinou a pod. Alebo je možné navrhnúť zateplené riešenie so skladaným plášťom alebo sendvičovými panelmi. Funkčná a estetická charakteristika umožňuje použiť systém SBS Mini v akejkoľvek priemyselnej alebo súkromnej rezidenčnej oblasti.

Cenová ponuka

Pozinkovaná oceľová konštrukcia

100%

výška objektu 2.5 - 4 m

výška pri odkvape

8 - 20°

sklon strechy

zateplená / nezateplená

varianta

rozpon do 10 m

šírka objektu

Postup výstavby

1. Príprava základovej dosky

2. Montáž  konštrukcie

3. Kotvenie k základovej doske

4. Riešenie prekladov

5. Montáž zavetrenia

6. Montáž strešných väzníc

7. Montáž opláštenia

8. Montáž okien a dverí

9. Montáž lemoviek

10. Montáž  zvodov odkvapu

11. Inštalácia sekčnej brány

Celý systém je montovaný na mieste stavby, technológiou suchej výstavby, nezávisle na poveternostných podmienkach za veľmi krátky čas (1 až 2 týždne).

Odporúčame, aby montáž vykonávala kvalifikovaná realizačná firma alebo Lindab partner. Len tak bude možné zabezpečiť dlhodobú životnosť a dobrú funkčnosť celého systému.

Proces návrhu, výroby, dopravy a montáže celej stavby je neporovnateľne rýchlejší než akékoľvek tradičné stavebné technológie. Súčasť dodávky tvorí samozrejme aj podrobná montážna dokumentácia vytvorená spoločnosťou Lindab, podľa ktorej sa celý stavebný systém montuje.

 

Opis postupu montáže systému Lindab SBS Mini: 

 1. Príprava základovej dosky – štandardná betónová spodná stavba
 2. Montáž konštrukcie– rámy konštrukcie sa zoskrutkujú na zemi a následne osadia na určené miesto
 3. Kotvenie konštrukcie – sa rieši pomocou chemických kotiev
 4. Riešenie prekladov – nad okná, či iné výmeny sa rieši spojením U profilov „do krabice“
 5. Montáž zavetrenia – vo fasádnej aj strešnej časti, stužujúci prvok celého objektu
 6. Montáž strešných väzníc – konštrukčná časť strechy do ktorej sa kotví strešná krytina
 7. Montáž opláštenia – s možnosťou zatepleného (sendvičový panel, zatepľovací systém s omietkou) alebo studeného riešenia (trapéz.plech)
 8. Montáž okien a dverí – do presne pripravených výmen, podľa individuálnych potrieb zákazníka
 9. Montáž lemoviek, klampiarskych prvkov dotvára estetickú a funkčnú časť stavby
 10. Montáž odkvapového systému – výhradne z predlakovanej ocele, 10 farieb, stavebnicový systém
 11. Inštalácia sekčnej garážovej brány, podľa individuálnych požiadaviek zákazníka
 12. Finálna stavba Lindab SBS Mini – trvácna, rýchlo zmontovateľná, z pozinkovanej ocele

Použitie systému Lindab SBS Mini

Funkčná a estetická charakteristika Lindab SBS Mini umožňuje tento stavebný systém použiť v akejkoľvek priemyselnej a tiež súkromnej rezidenčnej oblasti. Z tohto stavebného systému je možné postaviť rôzne obchodné prevádzky, vzorkové predajne, kancelárie, menšie sklady, ambulancie, poľnohospodárske objekty, budovy mestských funkcií, recepcie či malé výrobné prevádzky. V súkromnom sektore majú najväčšie uplatnenie v oblasti výstavby garáži, záhradných domčekov, dielní a pod.

Návrh a softwarová podpora

Lindab podporuje proces navrhovania SBS budov s vlastným vyvinutým softvérom pre zabezpečenie kratšej realizácie. Tento softvér vytvára a ukazuje celú štruktúru stavby s hlavnými nosníkmi, väznicami, obkladmi stien, zastrešením a všetkým potrebným príslušenstvom. Generuje tiež celý zoznam materiálov a potrebných špecifikácií (technické výkresy, rezy, statické výpočty a pod.).

Rýchlosť a jednoduchosť výstavby
Celý systém je montovaný na mieste stavby, technológiou suchej výstavby, nezávisle na poveternostných podmienkach za veľmi krátky čas (1 až 2 týždne). Odporúčame, aby montáž vykonávala kvalifikovaná realizačná firma alebo Lindab partner. Len tak bude možné zabezpečiť dlhodobú životnosť a dobrú funkčnosť celého systému. Proces návrhu, výroby, dopravy a montáže celej konštrukcie je neporovnateľne rýchlejší než akékoľvek tradičné stavebné technológie. Súčasť dodávky tvorí, samozrejme, aj podrobná montážna dokumentácia vytvorená spoločnosťou Lindab, podľa ktorej sa celý stavebný systém montuje.

Suchý proces výstavby bez mokrých procesov

Rýchlosť výstavby

Variabilita konštrukčného návrhu (sedlová, pultová, valbová strecha, rôzny tvar pôdorysu)

Pevnosť a stabilita stavby (konštrukcia z kvalitných pozinkovaných profilov s vrstvou zinku 285 g/m2)

Ekonomický stavebný systém

Široké možnosti použitia ako v súkromnej tak aj v priemyselnej oblasti

Vynikajúca pevnosť a stabilita stavby

Zostavený z certifikovaných výrobkov a profilov (CE)

Vynikajúci pomer ceny a kvality

Prvky systémového riešenia

Nosná konštrukcia

Základným prvkom tohto stavebného systému je nosná konštrukcia, ktorá pozostáva z tenkostenných pozinkovaných C, U a Z profilov (v hrúbke 1,0 až 3,0 mm), v rozostupe od 0.6 do 1.2 m.

Konštrukcia je kotvená pomocou oceľových kotiev do betónovej základovej dosky. Celá konštrukcia a jej prvky sú zavetrené a spájané samoreznými a metrickými skrutkami. Konštrukcia štítovej steny ma rozstup stĺpov 0,6 m.

postup-sbs-mini (4)
postup-sbs-mini (8)

Opláštenie a zastrešenie

Strešné a stenové materiály sú navrhnuté v súlade s potrebami a požiadavkami zákazníka.

Je možné navrhnúť jednoduché nezateplené budovy (trapézový plech alebo plechová strešná krytina Lindab), ale tiež stavby zateplené (skladané plášte s kontaktným zateplením fasády, PIR sendvičové alebo Minerálne panely rôznych hrúbok ).

Klampiarske prvky a odkvapový systém

Všetky klampiarske prvky a oplechovania detailov sú zahrnuté v celkovom návrhu a dodávke materiálu Lindab. Na odvodnenie strechy je použitý bez údržbový odkvapový systém Lindab Rainline.

Farebný odtieň stavby je možné vybrať zo širokej škály farieb ktoré máme v ponuky pri rôznych typoch plechov a povrchových úpravách.

postup-sbs-mini (14)

Mám záujem o výpočet cenovej ponuky