Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Rekonštrukcie hál

Rekonštrukcie hál

Kompletné riešenie oceľových hál

Lindab ponúka ako jedno zo svojích riešení rekonštrukciu starších priemysených, skladovacích, výrobných alebo administratívnych objektov. Účelom tohto systému je nájsť optimálne vhodné riešenie pre investorov pre opláštenie a zastrešenie budov, kde kladieme dôraz na funkčnú a estetickú charakteristiku stavby.

Hlavným prvkom celého tohto riešenia sú sendvičové panely alebo trapézový plech na zastrešenie a opláštenie. Je to na samotnej preferencii zákazníka alebo charaktere stavby, ktorý produkt bude zakomponovaný na danú stavbu. Ďalším možným prvkov je použitie tenkostenných profilov C a Z, ktoré používame na vyrovnávanie stien ako sekundárnu konštrukciu ak je to potrebné.

Cenová ponuka

S / bez vyrovnávacieho roštu

???

od 3 m

výška pri odkvape

zateplená / nezateplená

varianta

Komplexnosť

od návrhu po dodanie na stavbu

Postup výstavby

1. Osobná obhliadka stavby

2. Technický návrh riešenia

3. Doprava tovarov na stavbu

4. Osadenie vyrovnávacích roštov

5. Montáž navrhnutého opláštenia

6. Montáž klampiarských prvkov a odkvapového systému

7. Odovzdanie stavby

Samotný návrh celého tohto systému pozostáva z osobnej obhliadky danej stavby a následného návrhu celého riešenia. Pri rekonštrukciách fasád alebo pri požiadavke dodatožného zateplenia sa stretávame so stavbami, kde musíme hľadať idividuálne riešenia kotvenia fasády alebo strechy. Najčastejšie prípady rekonštrukcie sú pri skeletoch z obvodového muriva alebo staré oceľové haly.

Pri stavbách z obvodového muriva pripravujeme návrh a rozmiestennie dodatočného roštu z tenkostenných profilov Z a C, ktorý slúži na vyrovnávnávanie muriva pre dodatočné kotvenie finálneho opláštenia. Opláštenie môže byť so sendvičových panelov ale trapézového plechu, kde stále prihliadame aj na funkčnosť a estetickosť finálnej fasády.

Pri stavbách, kde je hlavný nosný skelet oceľová konštrukcia tak tu posudzujeme vhodnosť montáže sendvičových panelov priamo na konštrukciu alebo cez dodatočný rošt, ktorý ma slúžiť taktiež na vyrovnánie primárnej konštrukcie. Samozrejmosťou pri týchto riešeniach je komplexnosť dodávaných prvkov. Nutnosťou nie je len samotný návrh riešenia ale aj správne vykonaná realizačná časť.

Použitie systému

Najčastejšie sa toto riešenie využíva pri požiadavke zlepšiť energetické parametre stavieb ale aj zatraktíviť vizuál stavieb po dlhých rokoch prevádzky. V súčastnosti sa toto riešenie využíva pri premyselných, skladovacích a výrobných budovách.

Rýchlosť a jednoduchosť výstavby

Celý systém je montovaný na mieste stavby, nezávisle na poveternostných podmienkach za veľmi krátky čas. Odporúčame, aby montáž vykonávala kvalifikovaná realizačná firma alebo Lindab partner. Len tak bude možné zabezpečiť dlhodobú životnosť a dobrú funkčnosť celého systému.

Proces návrhu, výroby, dopravy a montáže celej konštrukcie je neporovnateľne rýchlejší než akékoľvek tradičné stavebné technológie. Súčasť dodávky tvorí, samozrejme, aj podrobná montážna dokumentácia vytvorená spoločnosťou Lindab, podľa ktorej sa celý stavebný systém montuje.

Suchá výstavba

Rýchlosť montáže

Neobmedzené možnosti použitia a vysoká variabilita

Zvýšenie hodnoty stavby

Prvky systémového riešenia

Sekundárna konštrukcia

Základným prvkom tohto systému je sekundárna konštrukcia z tenkostenných C, Z a U profilov v hr. Od 1,0 až 3,0 mm.

Touto konštrukciou zabezpečujeme vyrovnávanie muriva alebo oceľovej konštrukcie.

rekonst1
rekonstrukcie

Opláštenie a zastrešenie

Strešné a stenové materiály sú navrhnuté podľa charakteru stavby a požiadavky zákaznikov.

Finálne opláštenie a zastrešenie môže byť zrealizované trapézovým plechom alebo sendvičovím panelom z PIR peny proprípade pri zvýšenej požiadavke na požiarnu odolnosť minerálnym panelom

Klampiarske prvky a odkvapový systém

Všetky klampiarske prvky a oplechovania detailov sú zahrnuté v dodávke materiálu Lindab.

Na odvodnenie strechy je použitý bez údržbový odkvapový systém Lindab Rainline Farebné riešenie je možne si vybrať z dostupnej farebnej škály.

rekonštrukcie-klampiarske prvky a odkvapový systém

Mám záujem o výpočet cenovej ponuky