Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Vysoké priečky

Lindab Vysoké priečky

Kompletné riešenie požiarných deliacích priečok v halách

Keďže na vnútorné deliace steny v skladových, logistických halách, v priemyselných halách, v budovách sú kladené stále naročnejšie požiadavky z hľadiska ich výšky a požiarných parametrov ako je požiarna odolnosť, nepriezvučnosť a statická bezpečnosť, spoločnosť Lindab ponúka certifikovaný systém na vysoké deliace nenosné steny a priečky.

Princíp skladby spočíva v použití tenkostenných profilov C a U, sádrovlaknitých ( cementovláknitých ) dosiek Fermacell a izolácie z minerálnej vlny. Skladbou navrhnutou na mieru vieme splniť požiarnu odolonosť EI 30, 60, 90 alebo 120. Celková výška steny/priečky je max. 16 m.

Ná základe potrebných parametrov deliacej steny, Vám naši technici navrhnú riešenie a skladbu na mieru.

Cenová ponuka

Galvanická oceľ

100%

od 313 do 625 mm

rozteč C stĺpikov

do 16 m

výška priečky

EI30 - EI120

požiarna odolnosť

suchá

výstavba

Postup výstavby

1. Vykládka materiálu na stavenisku

2. Montáž konštrukcie

3. Vkladanie tepelnej izolacie medzi konstrukciu

4. Oplastenie vysokych priečok trapézovým plechom alebo sadrovlaknitými doskami

5. Finalna úprava povrchov

Suchý proces výstavby bez mokrých procesov

Rýchlosť výstavby

Pevnosť a stabilita steny ( konštrukcia z kvalitných pozinkovaných profilov s vrstvou zinku 285 g/m2, dosky Fermacell poskytujú stabilitu a bezpečnosť v suchej výstavbe

Ekonomický výhodný stavebný systém

Požiarna odolnosť EI 30 až 120

Široké možnosti použitia ako v súkromnej tak aj v priemyselnej oblasti

Možnosť deliť steny až do výšky 16 m

Vynikajúce protihlukové vlastnosti celej navrhovanej skladby steny / priečky

Prvky systémového riešenia

Konštrukcia systému

Konštrukcia systému nenosných vysokých stien pozostáva z tenkostenných profilov C a U 120 až 200 mm, o hrúbkach 1.0 až 2.0 mm. Osová vzdialenosť stĺpikov z C profilov sa určuje podľa tabuliek a je 625 mm, 417 mm alebo 313 mm.

Je možné použiť aj zdvojené C profily, ktoré sú k sebe otočené hladkými stenami. Zdvojené stĺpiky musia byť prepojené samoreznými skrutkami.

vysoke-priecky-prvky-1
vysoke-priecky-prvky-2

Opláštenie konštrukcie

Na opláštenie konštrukcie z tenkostenných C a U profilov je aplikovaná sádrovlaknitá doska Fermacell v hrúbkach 10, 12.5, 15 alebo 18 mm. Opláštenie konštrukcie je prevedené v jednej až troch vrstvách dosiek Fermacell na oboch stranách.

Na opláštenie je možné použiť následovné typy dosiek Fermacell : sádrovláknité dosky, protipožiarne dosky Firepanel A1 alebo Cementovláknité dosky Powerpanel H2O. Spoje sádrovlaknitých dosiek, ktoré sú lepené je potrebné vybrúsiť a pretmeliť.

Výplň medzi profilmi

Výplň medzi C profilmi môže byť dutá alebo vyplnená izoláciou z minerálnej vlny. Záleží to od parametrov dannej steny z požiarného hľadiska. Je bezpodmienečné nutné vyplniť všetky dutiny medzi C profilom a takisto vo vnútri profilu.

Ak izolácia nemá dostatočnú tuhosť je potrebné ju zaistiť proti zosunutiu. Špecifikácie izolácií a požiadavky na ňu kladené sú uvedené v systémových tabuľkách Lindab-Fermacell.

vysoke-priecky-prvky-3

Mám záujem o výpočet cenovej ponuky