Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Materské školy s využitím systému Lindab Construline

Materské školy s využitím systému Lindab Construline

Na výstavbu materských škôl sú vo všetkých vyspelých krajinách Európy kladené vysoké požiadavky. Špeciálnu pozornosť treba venovať nielen na zdravie a pohodlie detí, ale aj na to, aby tieto zariadenia pre deti boli funkčné a estetické. Presne také škôlky je možné postaviť s využitím stavebných komponentov zo švédskej ocele a vzduchotechniky od Lindabu, popredného svetového výrobcu a predajcu v tejto oblasti. Príkladom sú realizácie z Česka a Švédska: systém Lindab Construline bol využitý pre nadstavbu MŠ v Mladej Boleslave, rovnako aj v prvej MŠ vo Švédsku, ktorá ako energeticky pasívna stavba získala ekologickú certifikáciu Swan.

Nadstavby od Lindab umožňujú rozširovať škôlkam kapacity

Materská škola Vandrovka v Mladej Boleslave potrebovala vyhovieť zvýšenému záujmu nových predškolákov. Preto bola existujúce prízemná budova postavená z priestorových kontajnerov, rozšírená o dve nadzemné podlažia. Nadstavba s využitím ľahkej oceľovej konštrukcie Lindab Construline pôsobí sviežo a s pôvodným objektom esteticky splýva. Prvé poschodie zaujalo celý pôdorys existujúceho objektu o zhruba 430 m2. Druhé poschodie, v ktorom vznikol byt, bolo nastavené na bočnú časť o ploche cca 53 m2. Jeho súčasťou je aj terasa zaberajúci 14 m2. Energetickú šetrnosť projektu podporujú fotovoltaické panely, inštalované na plochej streche druhého poschodia.

„Pri realizácii nadstavby bolo treba rešpektovať niekoľko požiadaviek. Museli sme okrem iného rešpektovať nosný systém existujúceho objektu: nosný systém nadstavby musel byť navrhnutý pre kotvenie bodovo v rastri 2,45 x 6,07 m v rohoch kontajnerov. Pôvodná strešná konštrukcia nemala dostatočnú nosnosť a preto sme v druhom nadzemnom podlaží inštalovali novú podlahu, ktorá má zároveň výbornú akustickú izoláciu. Nosná konštrukcia Lindab Construline vyhovuje požiadavkám na požiarnu odolnosť: v 2. nadzemnom podlaží to je 45 minút (R, REW), v treťom nadzemnom podlaží 30 minút (R, REW). Súčiniteľ prestupu tepla obvodovou stenou je 0,24 W / m2K, súčiniteľ prestupu tepla strechou je 0,22 W / m2K,“ komentuje Peter Hynšt, technický manažér stavebných systémov spoločnosti Lindab CZ.

Technické a akustické požiadavky

Pokiaľ ide o konštrukčné riešenie, nadstavba je zrealizovaná v kombinácii stĺpov z valcovanej ocele (Jackel 150/100) doplnených tenkostennými profily Lindab Construline. Z nich sú vykonané prievlaky z profilov C300, prepájajúci jednotlivé stĺpy. Medzi prievlaky sú potom usadené stropnice z profilov C200. Na stropniciach je záklop z OSB dosiek pre skladbu podlahy, na streche potom ako výstužná vrstva trapézový plech. Na ňom je vytvorená spádová vrstva z OSB dosiek, na ktorých je hydroizolačná vrstva strechy. Priestor medzi stropnicami je vyplnený minerálnou vlnou pre zaručenie akustických a tepelne technických požiadaviek. Podhľady sú vytvorené z dosiek Fermacell na kovovom rošte. Konštrukcia obvodových stien je realizovaná z tenkostenných oceľových profilov Lindab Construline. Obsahuje obvodové nosné steny z profilov sa štrbinami RY / SKY šírky 120 mm pre minimalizáciu tepelných mostov, vnútorné nosné steny z profilov Lindab C a U šírky 120 mm. Vnútorné steny slúžia na stabilizáciu nadstavby a obsahujú diagonálne zavetrovanie. Niektoré z vnútorných stien sú vyhotovené ako akustické s vodorovným roštom na jednej zo strán pre dosiahnutie vzduchovej nepriezvučnosti na úrovni 60 dB. Obvodové steny sú na celú hrúbku konštrukcie vyplnené minerálnou vlnou 120 mm a opláštené doskami Fermacell, z vnútornej strany v 2. nadzemnom podlaží potom s dvojitým záklopom k dosiahnutiu požiarnej odolnosti REW 45. Z vonkajšej strany obvodových stien je na doskách Fermacell drevený rošt s 50 mm minerálnej vlny a následne ich na prevetrávanie drevenom rošte fasádny obklad z cementovláknitých dosiek. Farebná fasáda podčiarkuje zaujímavý architektonický výraz budovy nadväzujúci na pôvodnú stavbu.

„Systém Lindab Construline s ľahkou oceľovou skeletovú konštrukciou sa dokonale hodí práve pre nadstavby. Najmä vďaka jej nízkej hmotnosti a nehorľavosti je možné realizovať kompletnú jedno- aj viacpodlažnú nadstavbu na pôvodných plochých strechách. Veľká variabilita použitia nekladie architektom takmer žiadne obmedzenia, „dodáva Petr Hynšt.

Vzduchotechnika od Lindab v unikátnej škôlke vo švédskom meste Motala

Legislatíva spojená so životným prostredím je v severoeurópskych krajinách jedna z najnáročnejších na svete. Tomu zodpovedajú aj požiadavky na ekologickej certifikácie. Združenie severských krajín udeľuje od roku 1989 známku Swan. Tá dokladá, že príslušný výrobok je zdravý, kvalitný a má minimálny dopad na životné prostredie. Materská škola Västra Bråstorp vo švédskom meste Motala neďaleko Linköpingu je vôbec prvou pasívnou stavbou vo Švédsku, ktorá túto rešpektovanú ekologickú certifikáciu získala. Nestalo by sa tak, keby nebola vybavená zdravými a energeticky úspornými technológiami. Kvalitné vetranie, vykurovanie a chladenie zabezpečuje komplexný vzduchotechnický systém od Lindabu. 80 predškolákov tak vďaka tomu dýcha čistý, stále čerstvý vzduch úplne zbavený prachu či peľov. Vzduchotechnika od Lindab vďaka difúzorom Versio NS19 a plenum boxom MBB skrytým v strope zaisťuje, že vzduch je rozptýlený a že sa šíri komfortným spôsobom.

Fasáda materskej školy v švédskej Motala podľa farby pripomína brezový háj, ktorý tu pôvodne bol.

Ak vás zaujalo stavebné riešenie a máte záujem o viac informácii, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt